VÅR MISSION: SÄLJA BRA SAKER OCH GÖRA BRA SAKER

 

Idyllien är ett verktyg för Idyllienhoppet, men också en plattform för olika samarbeten där företag och privatpersoner tillsammans skapar värden. Sedan Idyllienhoppet grundades år 2017 har vi tillsammans samlat ihop cirka 350.000 kronor. Dessa medel används till projekt kring familjer med svårt sjuka barn, med målet att förbättra tillvaron under längre sjukhusvistelser. För att veta att vi gör rätt saker på sjukhusen har vi ett nära samarbete med Sveriges Lekterapeuter. De finns på plats nära barnen och deras familjer och ser därför vilka insatser som gör skillnad för flest.

“Vi använder vårt överskott till att göra bra saker” Idyllien drivs som ett AB, men utan eget vinstuttag – Idyllienhoppet består av ett öronmärkt klientmedelskonto helt låst för projekten och belastas inte med några som helst administrativa kostnader. En donation på 10 kr till kontot betyder att 10 kr används oavkortat i projekten. Verksamheternas ekonomi överses självklart av extern redovisningsfirma och auktoriserad revisor. 

 

 

Läs om våra projekt på www.idyllienhoppet.org