Inred barnrummet med härliga, klokt producerade produkter! Allt vårt överskott går till att hjälpa familjer med svårt sjuka barn på våra svenska barnsjukhus i samarbete med Sveriges Lekterapeuter.